Ga naar de inhoud

Onze Historie

Op 16 april 1932 is onze vereniging opgericht onder de naam Sint Franciscusgroep Katholieke Verkenners, een landgroep. Ten tijde van de oprichting is Mr. René Hoppener de hopman en heeft de groep 8 leden. Kort na de oprichting krijgt de groep een eigen clubhuis; een schuurtje bij de volkstuintjes in het Roermondse Veld. Al in 1933 gaat de vereniging naar het buitenland op kamp, naar de Wereld Jamboree in Hongarije.

Op enig moment heeft de groep een plek gekregen in het Bisschoppelijk College, uitkijkend over het Munsterplein. In het jaar 1956 echter maakt de groep een ommezwaai, van landverkenners naar zeeverkenners. Er gaan nog verhalen dat de verkenners van het Munsterplein naar de Roerkade liepen met de zeilen, riemen, roer, etc. Alles dat nodig was om er opuit te gaan met de boot. Omdat dit toch een moeizame onderneming was elke zaterdag heeft de gemeente Roermond onze vereniging een plek gegeven langs de Maas, aan de Rooij Brog, waar we vandaag de dag nog steeds zitten met ons clubhuis en onze vloot.

Vanaf het moment dat de Franciscusgroep over is gegaan naar de Zeeverkennersgroep Sint Franciscus en tegenwoordig Waterscouting Sint Franciscus genaamd is er veel gebeurd. 

Zo is het terrein op enig moment opgebouwd tot een echte waterscouting haven met een houten gebouw, sommige zeggen een oud schooltje, anderen een nood hospitaal, een betonloods (1974), een nissenhut, een kabelgat, een spoorbaan met lorries om zelf de vletten uit het water te halen tot wat we nu hebben. In 1985 is het nieuwe gebouw geopend door Mw. Hoppener, bij het aanleggen van de verhoogde dijk tegen hoog water zijn er twee nieuwe loodsen gekomen, het kabelgat is weg, en er gaat nog meer gebeuren.

Maar ook onze vloot is drastisch veranderd. Van één bootje naar een vloot met 6 kano’s, een kleine vlet, 6 Lelievletten, een vissermansschouw, en de motorboot. Maar we hebben nog veel meer vaartuigen gehad, zo waren er onder andere een partyboot, een af te bouwen houten zeilboot, een spanker, meerdere sharpies, een vrijheid, een 16m2, motorboten, en natuurlijk de Charley.

De Charley is een sloep van de SS Zuiderkruis en deze heeft de vereniging samen met een zustersloep gekocht eind jaren ’60. De zustersloep heeft het helaas niet lang gedaan, deze was te slecht om in de vaart te nemen maar de sloep de Charlie is jaren lang de trots van de vereniging geweest.

In 1996 is de Charley uiteindelijk verkocht, dit omdat de restauratiekosten zo hoog bleken te zijn dat het niet meer doenlijk was voor onze vereniging, de Charley is daarna gekocht door een bedrijf in Heel en na enkele jaren restauratie is de Charley ingezet voor rondvaarten in het Maasplassengebied. Since 2018 is de Charley echter niet meer in de vaart voor zover bekend.

Onze andere trots is de ‘Denosvanos III’. Kijk voor info hierover op de pagina ‘onze vloot’.

Voor iedereen die wil lezen, we zijn bezig de Brulboei digitaal beschikbaar te maken.