Ga naar de inhoud

100% Scouting, 100% Groen

Denk je aan scouting dan denk je aan leven in en met de natuur, gebruik maken wat de natuur jouw geeft en hoe wij zorg moeten dragen voor deze natuur. Het is dan ook logisch dat wij voor 100% groen gaan, te beginnen met ons gebouw en loodsen en later ook naar onze vloot te kijken hoewel we vooral jagen, roeien en zeilen, natuurlijk.

Samen met de Rabobank Roermond en Huis van de Sport is er in 2022 een analyse gemaakt hoe wij zouden kunnen verduurzamen. Wij draaien in principe alleen op de zaterdag en wat is dan kosten effectief. Hieruit is naar voren gekomen dat wij naar 3 zaken moeten kijken:

  • Energieverbruik verminderen
  • Electrificeren van onze gas verbruikers (koken, verwarming)
  • Energie opwekken en opslaan

 

Om energie te besparen is er in het gebouw en in de loodsen LED verlichting opgehangen, er is ook naar isoleren gekeken maar dat bleek niet zinvol voor de 50 opkomsten per jaar.

Op dit moment hebben wij het gas fornuis vervangen voor een elektrisch fornuis en gaan wij over op elektrisch verwarmen van water. Later ook naar elektrische verwarming. Daarnaast gaan wij op ons dak zonnepanelen installeren en om alles ook te kunnen moet de meterkast vervangen worden. En indien sponsoring en giften het toelaten willen wij ook elektrische energie gaan opslaan in een batterij. Door de combinatie van deze elementen zijn wij 100% emissieloos voor wat betreft ons terrein.

De vloot is lastiger, hier volgen wij wat andere groepen en de nautische industrie doet. Problematisch is de duur van varen met onze motorboot en het slepen van vletten, hier is veel vermogen voor nodig en de vraag is hoe we deze energie zelf op zouden kunnen wekken. Hier is nog verder onderzoek naar nodig.

Wij bedanken iedereen die ons heeft geholpen!