St. Franciscus Roermond schrijft al 75 jaar geschiedenis

 • 1932. Op de feestdag van St. Joris (23 april) wordt de landverkenners-groep St. Franciscus opgericht. De heren René Höppener en Jo Cals waren de eerste hopmannen van de groep.
 • 1934. In februari gaat de nieuwe welpenafdeling van St. Franciscus van start.
 • 1939. De welpen vieren in februari hun eerste lustrum op de Raaysche Hei in Bakel.
 • 1939. Zomerkamp Welpen in Epen op de boerderij van de familie Feijns.
 • 1940. De Welpen zijn in augustus aanwezig bij het afscheid van het 'Adjunctenaat'.
 • 1956. Omschakeling van landverkenners naar zeeverkenners. De initiatiefnemers zijn vaandrig W. Cox en de heer H. Le Haen. Eén van de jeugdleden is de heer Jan Samson, die samen met vijf andere, als eerste tot zeeverkenner werd geïnstalleerd. De vereniging gaat verder onder de naam: R.K. Zeeverkennersgroep 
  St. Franciscus.

 
Wilde Vaart Kamp, juli 1978. Foto: Dan de Bruijn.

 • 1957. Zomerkamp in de Franse Alpen aan de Italiaanse grens, samen met Franse en Duitse verkenners. 
  Op zondag 29 december vierden de verkenners van het College het vijfentwintigste bestaan van hun St. Franciscusgroep. Eén onderdeel van deze viering was de reünie van oud-leden, -leidsters en -leiders, onder wie Zijne Excellentie Mr. Höppener, staatsecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Aalmoezenier Kessels, oprichters van de troep. 
  's-Avonds wordt er door de zeeverkenners een revue opgevoerd voor de ouders. De revue heet: Precies geschikt voor U!
 • 1959. Op zondag 12 april was de jaarlijkse ouderavond. Dit keer in de vorm van een groots opgezette revue, die geheel door de zeeverkenners, onder leiding van enkele bootslieden en kwartiermeesters vervaardigd was. De teksten waren onder andere van Kees Verhagen, Rob van de Venne, John Jansen, Frans Osterop, Frank de Ruyter en Frans Heynen. De avond werd geopend door Aalmoezenier O. Jansen. Aan het slot van de avond werd nog aangekondigd dat er in Kinderdijk een nieuwe boot voor de Troep klaarlag.
 • 1960. Van 30 juli tot en met 8 augustus zomerkamp in een weiland bij Kasteel Eijsden. Zeeverkenners van St. Franciscus begeleiden prinses Beatrix bij haar bezoek aan de stad Roermond.

 • 1961. NaWaKa in Nieuwkoop. St. Franciscus is met junioren en senioren aanwezig.
 • 1962. De Stam gaat op zomerkamp naar de Franse Ardennen.
 • In de jaren 1962 t/m 1964 is er een Stam die, nu nog, elk jaar een bijeenkomst heeft. De Stam stond onder leiding van loods-schipper Wim Ruyten en wordt de 'Ruyten-clan' genoemd.
 • 1963. Op 20 april wordt in de parochiezaal van de Kapel in het Zand R.A. 38 als officiële Rowanafdeling geïnstalleerd. Na de H. Mis in de Kapel worden 12 nieuwe rowans geïnstalleerd.
 • 1963. De vereniging krijgt een eigen verenigingsblad onder de naam 'Brulboei'. De Brulboei bestaat nog steeds en verschijnt  4 x per jaar.
 • 1963. Zomerkamp in Giver bij Huy in België. Francisus 1 kampeert op het 'Monnikeneiland' in de Maas, Franciscus 2 op het buureiland 'Begijneneiland'. De ouderdag is op 28 juli.
 • 1965. NaWaKa in Nieuwkoop. De groep heeft twee afdelingen; de troep en de stam die beide in Nieuwkoop aanwezig zijn. St. Franciscus baarde door de aanwezigheid van haar twee sloepen, de 'CHARLEY' en de 'BORIS' veel opzien en verwerft mede daardoor de 'Blauwe Wimpel'.
 • 1968. Zomerkamp Troep in Stevensweert.
 • 1970. NAWAKA in Vinkeveen. Waterscouting St. Franciscus neemt hieraan deel.
 • 1970. Op 14 november wordt door Chris van Hooren, lid van de vereniging, een studierapport aangeboden over de zeilsloep ‘CHARLEY’.
 • 1973. Zomerkamp Troep in Stevensweert.
 • 1974. Zomerkamp Troep in Stevensweert. 
  Bouw van een nieuwe loods aan de kant van de Rode Brug.

 
1970. Foto: Chris van Hooren.

 • 1975. Zomerkamp Troep in Stevensweert.
 • 1976: Waterscouting St. Franciscus neemt deel aan het NAWAKA in Vinkeveen. (Het was heet dat jaar, de groep is met een groot binnen-vaartschip van Roermond naar Vinkeveen gevaren, met daarop alle vletten, sharpies en de 16m2).
 • 1977. Zomerkamp Wilde Vaart in Friesland.
 • 1978. Bouw van de nissenhut aan Shell-zijde. Zomerkamp Wilde Vaart in Friesland.
  Open Dag en opening Nissenhut.
 • 1979. Zomerkamp Wilde Vaart in Friesland.
 • 1982. Op 22 en 23 mei wordt het vijftigjarig bestaan gevierd.
 • 1986. Op 30 augustus legt mevrouw Höppener de eerste steen voor het nieuw te bouwen stenen clubgebouw aan de Voorstad St. Jacob.
 • 1987. Op zaterdag 2 mei wordt het nieuwe clubgebouw officieel geopend door de heren Daniëls, burgemeester van Roermond en de heer Mastenbroek, gouveneur van de provincie Limburg. De openinghandeling bestaat uit het inrammen met een stormram van een piepschuimen deur.
 • 1989. Het NAWAKA is voor de eerste keer in Roermond, op het schiereiland van Marina Oolderhuuske. In de admiraliteit zitten veel personen met een St. Franciscus achtergrond. Alle afdelingen van Waterscouting 
  St. Franciscus nemen deel.
 • 1993. Zomerkamp Troep in Stevensweert.
 • 1994. Zomerkamp Troep in Lith.
 • 1995. Zomerkamp Troep in Stevensweert.
 • 1996. Zomerkamp Troep in de Biesbosch.
 • 1997. Zomerkamp Troep in Alkmaar. Het NAWAKA is voor de tweede keer in Roermond. Nu op en rond de Oolderplas.
 • 2000. Zomerkamp Troep in Friesland.
 • 2001. Zomerkamp Troep in Ohé en Laak. 
  De Wilde Vaart gaat op zomerkamp  naar Zwitserland.
 • 2002. Het NAWAKA wordt voor de derde keer in Roermond op en rond de Oolderplas gehouden. Alle afdelingen van Waterscouting St. Franciscus nemen deel.

 
Stam Frieslandkamp, 1982. Dia: Alain Schuermans

 • 2003. Zomerkamp Troep in Cuijk.
 • 2004. Zomerkamp Troep in België.
 • 2005. Zomerkamp Troep in de Biesbosch.
 • 2006.  Het NAWAKA is dit keer in Zevenaar. 
  Alle afdelingen van Waterscouting St. Franciscus nemen aan dit festijn deel.
 • 2006. Het huidige clubgebouw wordt  gerenoveerd. De natte cellen worden aangepakt en op de begane grond krijgt ieder lokaal een tegelvloer. De keuken wordt vernieuwd en een nieuwe CV-installatie geïnstalleerd.
 • 2007. Tijdens het Hemelvaartweekend op zaterdag 19 mei, wordt er een reünie gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan is er een Open Dag en vindt het Admiraliteits-weekend plaats op de landtong tegenover het clubhuis.
 • 2007.  Zomerkamp Troep in Stevensweert.
  Zomerkamp Wilde Vaart in Frankrijk. 
  Zomerkamp Dolfijnen in´s-Hertogenbosch.
 • 2008.  Zomerkamp Troep, Wilde Vaart en Dolfijnen in Cuijk.
 • 2009.  Zomerkamp Troep, trektocht door Friesland.
 • 2009.  Zomerkamp Wilde Vaart, trektocht door Friesland.
 • 2009.  Zomerkamp Dolfijnen in Heel.
 • 2010.  Zomerkamp Troep, Wilde Vaart en Dolfijnen in Roermond op het Jubileum Jamboree (JubJam100) ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Scouting Nederland. Het evenement telt meer dan 11.000 deelnemers waaronder 3037 welpen, 5333 scouts en 2848 explorers.

 
Meiviering nieuwbouw 30 augustus 1986